Za podpory naší městské části uspořádala Společnost českých skladatelů dva koncerty v rámci 16. ročníku cyklu „Skladatelé dětem – děti skladatelům“. Oba koncerty přilákaly do Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí množství posluchačů.

Společnost českých skladatelů Praha (SČS) je profesní organizace sdružující české, moravské a slezské skladatele vážné hudby působící na území ČR i v cizině. Usiluje mimo jiné o aktivaci dětí a mládeže v oblasti vážné hudby.

Každoročním pořádáním koncertů cyklu „SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM“ si klade za cíl nechat dětské interprety jednotlivých pražských i mimopražských ZUŠ, případně i souborů ze ZŠ, gymnázií, středních škol a konzervatoří, a to pokud možno ve spolupráci s jednotlivými autory, spoluprožívat celý tvůrčí proces nastudování soudobých skladeb až po jejich provedení v některém z koncertních sálů reprezentativních paláců v Praze 1.

Zájem o účinkování během těchto koncertů je ze strany nejen pedagogů ZUŠ, ale i ze strany samotných dětí a mládeže natolik značný, že po skromnějších začátcích s koncertem jedním a brzy koncerty dvěma jsou od roku 2018 pořádány čtyři koncerty ročně.