Rada MČ Praha 1 schválila přidělení finančních prostředků v rámci Výběrového řízení na udělení grantů v oblasti ŽP