Slavnostní setkání studentů Malostranského gymnázia v Josefské a partnerskou školou Kaiser Heinrich Gymnasium v Bambergu proběhlo v reprezentačních prostorách Brožíkovy síně  Staroměstské radnice. 

Partnerství mezi studenty obou našich evropských měst trvá již od roku 1992, tedy prakticky stejnou dobu, co byla obě města zapsána na seznam UNESCO. Žáci se však v rámci výměny poprvé viděli loni v říjnu v Bambergu a nyní v Praze. Po celý týden je čeká v naší metropoli bohatý program. „Přeji vám všem, abyste si užili krásný májový čas, obohatili se o vzájemné přátelství a vyměnili si vědomosti o evropské kultuře. Jste mladí, užívejte svou bezstarostnost a studentský čas, mírně vám závidím,“ přivítal s úsměvem celý sál místostarosta pro školství naší městské části, pan David Bodeček.

Tlumočení se bravurně ujala dvojice českých studentů Malostranského gymnázia: Ema Forštlová a Richard Smáha. Ukázali, jakým precizním způsobem se dá výuka německého jazyka použít v praxi. Za to jim patří velký dík!

Studenti pak společně zdolali věž Staroměstské radnice. Přejeme jim životní nadhled a pěkné dny nejen v centru naší metropole.

Studentské výměny podporuje MČ Praha 1.