První letošní výlet pořádaný Městskou částí Praha 1 mají za sebou senioři z Prahy 1, kteří se tentokrát vydali na jihozápad Čech. Výlety jsou organizovány pro občany Prahy 1 seniorského věku, kteří je mají bezplatné, a to včetně dopravy, návštěvy objektů, oběda, služeb průvodce i koordinátora výletu.

„O naše seniorské výlety je velký zájem, což nás samozřejmě moc těší a povzbuzuje,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který tradičně dorazil k odjezdu autobusu, aby spolu s ředitelkou Střediska sociálních služeb Praha 1 Helenou Čelišovou popřál všem výletníkům krásné zážitky.

„Tentokrát máme na programu návštěvu zámku v Tachově, který byl veřejnosti zpřístupněn teprve před necelými čtyřmi lety, nádhernou jízdárnu ve Světcích, památník Mohyla s ostatky více než dvou set obětí nacistických pochodů smrti a prohlídku Tachova, kde nás také čeká oběd,“ popsal program koordinátor seniorských výletů Karel Ulm.

Nejstarší osídlení prostoru dnešního Tachova bylo již v období mezolitu – ve střední době kamenné (asi 8 000 až 6 000 let př. n. l.), nejstarší historické zprávy pak pocházejí z počátku 12. století – ta úplně nejstarší z roku 1115 a byla v tzv. kladrubském zakládacím falzu, což ale měla být, jak název dokládá, padělaná listina.

Další zprávy o Tachovu pocházejí z kroniky kanovníka vyšehradského. Dle zápisu nechal kníže Soběslav přebudovat opevnění některých důležitých míst v českém pohraničí, jmenovitě Přimdy, Zhořelce a Tachova. Podle zápisu vztahujícího se k roku 1131 vystavěl kníže Soběslav na úpatí vsi zvané Tachov hrad, jemuž dal jméno podle vsi při něm ležící. Střed vsi tvořil tzv. Gänsbühl (Husí pahorek).

Založení města Tachova se pak připisuje Přemyslu Otakaru II., za jehož vlády byl Čechách založen největší počet královských měst. Za vlády Přemysla Otakara II. byl v Tachově také vybudován kamenný hrad, který za třicetileté války poničily nájezdy švédských a císařských vojsk a v roce 1648 byl hrad údajně Švédy dokonce až do základů vypálen.

V roce 1664 se ale na hrad po dlouhé době usmálo štěstí. Do vlastnictví ho dostali Losyové, kteří jej přestavěli na barokní zámek. Od té doby se o něj začali i jeho další majitelé starat a po vzoru Losyů ho neustále přestavovali k lepšímu, i když ho v průběhu let postihl požár. Ten zámek zničil v roce 1770. V roce 1784 byl ale obnoven v klasicistním stylu.

Po roce 1945 nevyužitý zámek chátral a v roce 1968 byl určen k demolici. Podrobný průzkum ruiny v roce 1969 však zámek nakonec zachránil, zejména pak odhodlání několika Tachovanů. Od roku 1972 probíhala nákladná záchrana celého objektu. Ta nakonec zabrala téměř deset let.

Zatím poslední rozsáhlejší rekonstrukce zámku proběhly v roce 2014, kdy se ze zámku odstěhoval městský úřad, vnitřní prostory byly navráceny do stavu před rokem 1945 a vznikly zde výstavní síně městského muzea. Zámek je od té doby přístupný turistům.

25.ledna odjíždějí seniorští turisté z Prahy 1 na zámek Sychrov a do Turnova, 15. února do Brna a 22. února je čekají Roudnice nad Labem a Děčín.

Více informací: http://www.praha1.cz/cps/socialni-pece-a-zdravotnictvi-prehled-akci-pro-seniory-z-Prahy-1.html a www.tachovskyzamek.cz