Stávající právní úprava stanovuje, že živností není činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí. Tato činnost je klasifikována jako zvláštní regulovaná činnost na finančním trhu a jako taková náleží do gesce České národní banky (udělení oprávnění a dohled).

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, který má nahradit zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, předpokládá s vynětím činnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí z režimu tohoto zákona a zařazením do režimu zákona živnostenského. V současné době probíhá legislativní proces. Jeho stav můžete sledovat zde. (nyní čeká na podpis prezidenta)

V § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona (neživnosti)se proto vypouští slova „samostatných likvidátorů pojistných událostí“. Do přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu se vkládá nová vázaná živnost s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Stačit bude maturita

Zájemce o provozování této služby bude muset prokázat mimo splnění všeobecných podmínek (plná svéprávnost a bezúhonnost), také splnění zvláštní podmínky, kterou se v případě této živnosti rozumí „střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Přechodná ustavení zaručují stávajícím poskytovatelům služby možnost pokračovat ve výkonu této činnosti a to avšak nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ohlášení živnosti osob výše uvedených po tuto přechodnou dobu nepodléhá správnímu poplatku.

O účinnosti Vás budeme včas informovat.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský