Symbolickým zakončením adventního období a zároveň zahájením Vánoc jsou tradiční sousedské štědrodenní akce pořádané Prahou 1 a jejím Střediskem sociálních služeb na Kampě, Václavském náměstí a v Malostranské besedě.

Také letos rozdávali představitelé radnice – Terezie Radoměřská, Tomáš Heres, Iva Antalová, Michal Müller, Martin Arden a Giancarlo Lamberti – sváteční rybí polévku na náměstí na Kampě a na Václavském náměstí a spolu s osaměle žijícími seniory oslavili v Malostranské besedě Štědrý den.

O polévku byl jako každoročně velký zájem jak mezi místními, tak i návštěvníky naší městské části. Však se jí také rozdalo dohromady na obou místech čtyři sta litrů! V salonku Malostranské besedy se pak po slavnostním přípitku a přáních Terezie Radoměřské a ředitelky Střediska sociálních služeb Heleny Čelišové podávaly rybí polévka a kapří či vepřový řízek s bramborovým salátem. Sváteční menu chutnalo a potěšilo, hlavní radost ale každému určitě udělala společnost milých a blízkých lidí, skvělý Podřipský žesťový kvintet a zpívání koled a vánočních písniček.

Přejeme vás krásný zbytek Vánoc a roku 2023!