Přestavba hotelu Fairmont Golden Prague má za sebou demontážní a sanační část prací a nová fasáda je již skoro hotova. Práce postupují dle stanoveného harmonogramu a nyní budou mnohem náročnější na množství stavebního materiálu a logistiku. Z důvodů bezpečnosti dostane staveniště nové pevné oplocení, na kterém se budou vizuálně prezentovány základní části projektu „Staroměstská brána“. Stavební práce dočasně uzavřou i část náměstí Miloše Formana.

„Doposud jsme se snažili realizovat stavební práce v rámci staveniště na co nejmenším prostoru a co nejméně využívat plochu piazzety. Vzhledem k postupu stavebních prací a jejich bezpečnosti a plynulosti to nyní nebude možné,“ vysvětlil předseda představenstva investora WIC Prague, a.s. Michal Smrek.

Část piazzety Miloše Formana tak bude nově sloužit pro průběžné uskladnění stavebního materiálu, jako parkoviště pro nákladní auta a stavební stroje a také pro nutné zázemí dělníků kvůli bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

„Veškerý zábor je realizován v rámci našich pozemků, máme veškerá potřebná povolení a je třeba zdůraznit, že k tomu přistupujeme mimo jiné i pro zachování plynulého provozu v přilehlých ulicích, což by jinak bylo velmi obtížné,“ dodal Michal Smrek.

Nové oplocení stavby kolem hotelu vydrží až do konce stavebních prací v rámci projektu „Staroměstská brána“. Zábor by měl skončit nejpozději 31. prosince 2022.