Městská část Praha 1 spolu s Francouzskou ambasádou v Praze podpořila a zorganizovala první studentskou výměnu českých a francouzských žáků z Collége du Vall de Soulevre z Normandie s českými studenty ze Základní školy Brána jazyků.

Žáky obou těchto škol přivítal v Brožíkově síni Staroměstské radnice místostarosta David Bodeček a ředitel základní školy Petr Tlustý. O důležitosti setkávání mladých studentů a vzájemnosti obou kultur promluvili čeští a francouzští pedagogové.  Milým tlumočením oběma stranám pomohla naše stálá spolupracovnice Karolína Zamora.

Francouzské studenty čeká pestrý program, který jim umožní poznat Prahu a okolí, památky a historii a také české prostředí i přímo rodiny jejich nových kamarádů. Českým studentům bude tato možnost oplacena v konci měsíce června tohoto roku.

Rádi bychom zdůraznili, že do 8. 4. 2024 můžete nominovat svého učitele, učitele svých dětí, pedagoga, pedagožku, kteří učí nebo rozvíjí francouzský jazyk a kulturu, inspirují děti a studenty a pomáhají jim poznat tuto historicky zajímavou a po léta spřátelenou destinaci v soutěži Un grand MERCI.

Více na www.dijon-nimes.eu/merci

Bonne chance!