Průvodce po sportovních stavbách Prahy vás zavede na známá i skrytá místa sloužící k tělovýchovnému vyžití Pražanů. Díky publikaci poznáte minulost Prahy od renesance až po 20. století propsanou do architektury vnitřních i venkovních sportovišť a dozvíte se o významných osobnostech, které se zasloužily o propagaci zdravého životního stylu.

Připomeňme si místa, které mohou naši sousedé a návštěvníci centra Prahy stále v plném rozsahu využívat a aktivně tak činí. Je to například Malostranská sokolovna z roku 1897 na Malé Straně v ulici U lanové dráhy, Tyršův dům, sídlo České obce sokolské v ulici na Újezdě, Palác YMCA, multifunkční dům se sportovními zařízení a hotel AXA s bazénem a sportovními zařízeními, obě stavby v ulici Na Poříčí. Spojení architektury se sportem je zajímavé. Můžete se o tom přesvědčit na inspirativní procházce právě s tímto průvodcem.

Zdroj obrázku: knihobot.cz