V souvislosti s privatizací bytu na Praze 1 exministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem nezjistily orgány činné v trestním řízení spáchání trestného činu. Na svém facebookovém profilu o tom informoval zastupitel MČ Praha 1 David Bodeček (Piráti), který podnětem k prověření všech zveřejněných pochybností reagoval na květnové mediální výstupy. Podle odboru hospodářské kriminality Policie ČR byl privatizační proces realizován zcela v souladu s tehdejší právní úpravou a zásadami privatizace.


Pochybnosti se týkaly bytu na ulici Bolzanova a jeho privatizace mezi lety 2018 a 2019. Bodeček obdržel vyrozumění o výsledku posouzení trestního oznámení už 30. června. “Rozhodl jsem se informaci nezveřejnit do doby, než v dané záležitosti budou vypracovány zásadní stanoviska zadaná kontrolním výborem Prahy 1. Nechtěl jsem jakkoli ovlivňovat ty, kteří dostali za úkol privatizaci prověřit, analyzovat a kontrolní výbor s výsledkem seznámit. Sdělení policie postupuji zmíněnému výboru, který tak na svém mimořádném jednání 10. srpna bude mít k dispozici všechny informace a materiály, na základě nichž bude moci vytvořit erudovaný závěr. Ten by v září měl být předložen Zastupitelstvu městské části Praha 1,“ vysvětluje Bodeček, který je předsedou kontrolního výboru Prahy 1.


Na základě Bodečkova podnětu z letošního května orgány činné v trestním řízení prověřily materiály, které měly na schválení privatizace zásadní vliv. Mezi nimi i všechna smluvní ujednání, podmínky privatizačních zásad, pochybnosti nad využitím bytu před i po privatizaci, a další veřejně publikovaná sdělení. Policii byla poskytnuta více než stovka dokumentů, např. nabývací tituly, fotografie bytové jednotky z různé doby, spotřeby vody a energií, aj. Jejich součástí byla i smluvní dokumentace z roku 1975 vztahující se ke kupujícímu a znalecký posudek z roku 2003, který stanovil prvotní privatizační cenu bytových jednotek na předmětné adrese.


Aniž bych chtěl předjímat rozhodnutí kolektivních orgánů Prahy 1, osobně jsem od samotného začátku toho názoru, že po procesní stránce privatizační proces proběhl v pořádku. Navíc naprosto důvěřuji kontrolním orgánům Magistrátu hlavního města Prahy, že jejich kontroly realizovaných prodejů obecních bytů jsou na velmi vysoké úrovni a nemám proto důvod o jejich kvalitách pochybovat. Co se týká formy privatizace v naší městské části, tu kritizuji dlouhodobě. To je však politická záležitost,” doplňuje své stanovisko Bodeček s tím, že nedává snahám o navrácení bytu Arenbergera do majetku MČ Praha 1 příliš velkou šanci.


“Toto konstatuji na základě studia faktických informací a materiálů. Po morální stránce se s okolnostmi koupě obecního bytu musí vypořádat všichni ti, co byty v minulosti privatizovali a u nichž pochybnosti vzešly,” naráží Bodeček na další prodeje bytu z téže adresy, které kupující do půl roku od privatizace přeprodali se ziskem 8 milionů za bytovou jednotku.
“Nelíbí se mi to, naprosto to postrádá smysl privatizace, nicméně podmínky toto umožnily. S ostatními kolegy ze zastupitelstva musíme prosadit taková pravidla případné budoucí privatizace svěřeného obecního majetku, která zamezí jakémukoli spekulativnímu jednání,“ uzavírá Bodeček.


Post ministra zdravotnictví zastával ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger mezi dubnem a květnem 2021, kdy média informovala o nejasnostech ohledně jeho podnikání či majetku. Byt na Bolzanově ulici č.p. 1604/7 o výměře zhruba 250 metrů čtverečních využíval od roku 1995 částečně pro osobní účely a zčásti jako svou soukromou ordinaci. Od MČ Praha 1 jej koupil v dubnu 2019 za 11,5 milionu korun.