Tento týden byla zahájena Senior akademie: unikátní cyklus jedenácti přednášek pro občany seniorského věku, který se věnuje zejména bezpečnosti tolik ohrožené skupiny, jakou senioři bezesporu jsou. A není to jen o obraně před podvodníky, ale celkově o prevenci rizik, jejich rozpoznání a případné řešení. Senior akademie je realizována ve spolupráci s Oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy.

„Senior akademie je program zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku před kriminalitou, páchané na jedné z nejohroženějších skupin našich obyvatel, kterou jste právě vy, senioři,“ zahájila odpoledne Ivana Antalová, radní Prahy 1 pro sociální oblast a bezbariérovost.

Senior akademii připravilo Oddělení prevence Městské policie hl. města Prahy ve spolupráci s MČ Praha 1. „Děkuji všem, kteří se na tomto důležitém a smysluplném projektu podílejí,“ dodala.

Úvodní přednáška byla zaměřena na základy první pomoci. Účastníci se například dozvěděli praktické informace, jak rozpoznat příznaky mozkové mrtvice a infarktu, nebo jak si poradit v prvních chvílích od jejich zjištění. Senioři nyní již ví, že například trochu úsměvné „mluvení z cesty“ či neschopnost vypláznout jazyk jsou první příznaky závažné situace.

Témata následujících setkání budou například prevence osobního bezpečí doma, na ulici či v MHD, seznámení se se zásadami požární ochrany, dojde také na osvětu v oblasti domácího násilí. Chybět nebude upozornění před internetovými podvodníky, problematika podomního prodeje anebo jak si zabezpečit majetek a přecházet nebezpečným situacím.

Po dokončení Senior akademie si seniorští občané odnesou nejen certifikát o absolvování, ale také spoustu užitečných rad, jak se ochránit před riziky.