profile

Informační technologie, životní prostředí a úklid, rozvoj hřišť

221 097 171

petr.kucera@praha1.cz