Vážení průvodci,

turistická sezona je v plném proudu, živnostenský úřad si vám proto dovoluje připomenout, že pro výkon vaší profese platí nová pravidla, tak jak řada z vás požadovala. Mimo živnosti volné proto musíte disponovat také českým národním průkazem průvodce.

Víte, že profese turistického průvodce má nová pravidla?

Nejviditelnější změnou, a to doslova, je povinnost mít průkaz průvodce umístěn na viditelném místě oděvu. Bez průkazu průvodce to zkrátka již nejde. Žádost o vydání průkazu je k dispozici zde. Pokud s podnikáním začínáte (ohlašujete živnost volnou), můžete o vydání průkazu průvodce požádat rovnou u živnostenského úřadu, který vaší žádost předá příslušnému ministerstvu.

Oznamovací povinnost průvodců z EU

Z této povinnosti existuje výjimka pro průvodce z jiných členských států Evropské unie, pakliže průvodcovské služby na území Česka poskytují dočasně tj. na základě domovského oprávnění k podnikání. Pozor! Tyto osoby však mají před zahájením oznamovací povinnost. Potřebné informace najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.  Pokud podnikatel, resp. zaměstnavatel usazený v jiné členské zemi Evropské unie, k plnění dočasné služby použije své zaměstnance, musí také počítat s oznamovací povinností vůči Úřadu práce České republiky.


THE NEW RULES FOR GUIDES

Dear guides,

as of 1 March 2021, only a person who has been issued with a Czech national guide card and who is authorised to provide tour services, can operate as a tour guide. The guide is obliged to have the Czech national guide card in a visible place of his / her clothing at all times while providing tour guide services in the Czech Republic. You can apply for this card together with the registration of a trade in accordance with the Trade Licensing Act. The Trading Licensing Office shall forward the application to the Ministry of Regional Development.

Declaration of intention to provide a cross-border service

Tour guides established in another EU Member State (as well as Norway, Switzerland, Iceland and Lichtenstein) can provide their services in the Czechia on a temporary basic. However, before first providing the service in the Czechia, the person is obliged to notify the Ministry of Regional Development. The notification is submitted electronically. An employer posting an employee to the Czech Republic must to inform regional branch of the Labour Office too.