Splachování komunikací, zalévání zeleně a zvlhčování vzduchu v letních měsících bude odteď obstaráváno i průsakovou vodou z kolektorové sítě. První čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou vodu vzniklo pod Uhelným trhem. Naplnění jedné cisterny o objemu 8 m3 trvá 15 minut.

Do pražské kolektorové sítě se od jejího vybudování přirozeně dostává značné množství průsakové vody, kterou je třeba neustále odčerpávat. Průsaková voda z pražského podzemí je v této lokalitě bez dalšího využití přečerpávána do Vltavy. 

„Sucho a hospodaření s vodou nejsou už zdaleka tématem jen pro venkov. I v Praze se musíme začít chovat maximálně hospodárně v nakládání s vodou,“ prohlásil náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Pod Uhelným trhem se v hloubce 30 metrů nachází podzemní rezervoár na průsakovou vodu. Zařízení je schopno zachytit až 100 m3 vody. Čerpací technologie zachycenou vodu vyvede na povrch a naplní jí cisterny Pražských služeb.

„Praha se může pochlubit největší kolektorovou sítí v Evropě, tvořící infrastrukturu moderního města a umožňující efektivní vedení sítí i jejich opravy bez zbytečného rozkopávání povrchu komunikací. Smysluplné a plně ekologické nakládání s přebytečnou vodou z kolektorů, která by jinak končila ve Vltavě, samozřejmě vítám,“ prohlásil starosta Prahy 1 a předseda dozorčí rady společnosti Kolektory Praha, a.s. Petr Hejma.

Na videu hovoří starosta Prahy 1 Petr Hejma a předseda představenstva Kolektory Praha Petr Švec.

Fotografie z kolektoru naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1zznGm_8cMiTGW-qt6KHvT1G8sjgVv3UL