Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo na svém 29. jednání dne 10.4.2018 usnesením číslo UZ18_0567 přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018.

Rozděleny byly částky, schválené Zastupitelstvem MČ Praha 1 pro rok 2018 ve výši: A. 1.200.000,- Kč a B. 400.000,- Kč.

Přehled přidělených finančních prostředků:

A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast

B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018