Z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude přerušena dodávka elektřiny na adrese Černá 1692, 2056.

Dne 19. 9. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin.