Ve středisku VIA na Újezdě se v úterý 14. května konalo pracovní setkání spolků, svolané 1. místostarostou Davidem Bodečkem a vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů Lindou Klečkovou, do jejichž gesce spadá mj. právě spolková činnost. Akce se rovněž zúčastnila starostka Terezie Radoměřská.

Na programu jednání byla, kromě jiného, diskuze o letošním dotačním řízení: o nedostatcích v předložených projektových žádostech spolků, pravidlech dotačního řízení, uznatelných nákladech či termínech a podmínkách uvolňování schválených dotací. „V letošním roce získají v rámci dotačního řízení spolky v Praze 1 na své projekty historicky nejvíce finančních prostředků. Zaznamenali jsme také výrazný nárůst počtu samotných žádostí – zejména v oblasti kultury jsme jich obdrželi historicky nejvíce od roku 2008, a to celkem 326,“ popsala Linda Klečková.

Velký prostor byl během setkání také věnován propagaci spolkových aktivit či propojování jednotlivých spolků a jejich akcí. Zástupci radnice i představitelé spolků představili aktuálně připravované projekty. Spolky byly rovněž upozorněny na možnost finanční podpory pravidelně se opakujících menších akcí, a to i mimo režim dotací a za podmínky schválení Radou a Zastupitelstvem městské části Praha 1.

„Množství komunitních akcí pořádaných spolky v Praze 1 je v porovnání s jinými městskými částmi nevídané a pro mě je opravdu neskutečnou ctí mít na starost spolkovou činnost,“ vyzdvihl místostarosta David Bodeček, který ve své funkci dosud navštívil úctyhodných 526 – podle jeho slov v drtivé většině výborných (spolkových i školních) – akcí a aktivit.

Úlohu spolků i dalších organizací a iniciativ při aktivizaci občanů všech generací ocenila starostka Terezie Radoměřská. Zejména pak zdůraznila, že spolkové projekty nejsou lidem předkládány jako hotové věci k pasivnímu vnímání, ale malí i velcí obyvatelé se do jejich tvorby, přípravy, organizace a třeba i veřejné prezentace aktivně zapojují.