Pozvánka pro poskytovatele služeb z řad provozovatelů holičských, kadeřnických pedikérských, manikérských, kosmetických, masérských, tatérských služeb a provozovatelů solárií, na bezplatnou přednášku na téma: „Hygienické požadavky pro výkon činností epidemiologicky závažných“, která se uskuteční v pondělí 18. června 2018 od 13.00 hodin, v sídle hygienické stanice. Přihlásit se můžete pomocí online přihlášky (nejpozději do 15. června 2018).

Obsah přednášky:

  • Vymezení základních pojmů: co zahrnujeme pod pojem „činnosti epidemiologicky závažné“.
  • Vlastnosti a funkce lidské kůže: při kterých činnostech může dojít k porušení integrity kůže.
  • Povinnosti fyzické osoby a podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Přednášku pořádá:  

Termín:                       18. června 2018, od 13:00 hodin

Místo konání:            Rytířská ulice č. 404/ 12, Praha 1 – Staré Město

Pro koho je určena:  Pro podnikatele – provozovatele holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a činností při níž je porušována integrita kůže (provádění permanentního make-upu, tetování, piercingu, nastřelování náušnic a podobně).

Účast:                          Zdarma

Přihlášení online:      zde

O předání této informace byl živnostenský úřad požádán hygienickou stanicí.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský