„CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA UZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2018“