Po dlouholetém úsilí se představitelům Prahy 1 letos podařilo dosáhnout velkého úspěchu – zákazu provozu osobních přepravníků, známých jako segwaye, které v centru hlavního města dlouhodobě ohrožují bezpečnost a zdraví chodců. Přestože byla na nátlak MČ Praha 1 přijata potřebná novela zákona a vedení hlavního města schválilo zákaz provozu segwayů na chodnících a stezkách, segwaye v Praze nadále hojně jezdí. Chybí totiž dopravní značení, jehož rozmístění je plně v kompetenci úředníků Magistrátu hl. m. Prahy.

„Pro obyvatele i návštěvníky se jedná opravdu o palčivý a silně obtěžující problém. Dokazuje to řada stížností, které nám na segwaye chodí, a bohužel i řada případů zranění způsobených jejich provozem,“ vysvětlil Ivan Solil, radní MČ Praha 1 pro bezpečnost a prevenci kriminality, který na setkání s novináři citoval z dopisů občanů. V jednom z nich upozornili rodiče na zranění pětileté dcery, která byla na chodníku sražena turisty na segwayích.

„Věnovali jsme značné a dlouholeté úsilí, abychom dosáhli zákazu provozu segwayů na území památkové rezervace. Nejdříve jsme v Parlamentu prosadili přijetí novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která umožňuje obcím regulovat provoz těchto osobních přepravníků vlastními obecně závaznými předpisy, a poté vedení hlavního města připravilo ve spolupráci s naší městskou částí důležité nařízení Rady hlavního města Prahy č. 14/2016,“ popsal radní Ivan Solil.

Uvedené nařízení striktně vymezilo místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno.

Chybějící dopravní značení, jehož rozmístění je plně v kompetenci Magistrátu hlavního města Prahy, ale bohužel brání tomu, aby mohly Policie ČR a Městská policie dodržování zákazu vymáhat a jeho porušení stíhat. Podle představitelů radnice Prahy 1 v tomto směru selhali magistrátní úředníci. „Udělali jsme maximum pro zákaz segwayů a děkujeme jak zákonodárcům za schválení novely zákona, tak i vedení hlavního města za přijetí uvedeného nařízení. Úředníci Magistrátu hlavního města Prahy jsou bohužel ale liknaví, a to my neovlivníme,“konstatovali shodně Ivan Solil a Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1 pro dopravu a informatiku. Podle nich se rozhodně nejedná o selhání politické reprezentace Prahy 1, ale ani hlavního města Prahy.

„Je to typický příklad toho, kdy v České republice vládne úředník s kulatým razítkem,“ uvedl Richard Bureš, podle kterého se ale díky veřejné diskusi o problému podařilo získat informace, kdy by mohlo být vše konečně vyřešeno.

„Podle dostupných informací a s přihlédnutím ke všem zákonem stanoveným lhůtám lze očekávat, že nařízení o zákazu provozování segwayů by mohlo být účinné a plně vymahatelné nejpozději do konce letošního listopadu,“ řekl zástupce starosty MČ Praha 1 Richard Bureš. V tuto chvíli externí dodavatel připravuje projekt dopravního značení, který má během dvou týdnů odevzdat TSK a magistrátním úředníkům. Projekt pak bude posuzován Policií České republiky a následně bude spuštěn proces vyvěšení veřejné vyhlášky o záměru na umístění dopravního značení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, jeho připomínkování a následně vyvěšení finálního opatření obecné povahy. Po uplynutí všech lhůt již bude možné dopravní značení realizovat.

Richard Bureš zároveň na setkání s novináři zkritizoval myšlenku dočasného dopravního značení, se kterou také přišli úředníci Magistrátu hlavního města Prahy. „To by v žádném případě nedostalo segwaye z ulic. Místo celého území MČ Praha 1 by totiž omezilo jejich provoz jen na tzv. Královské cestě, tedy na Staroměstském náměstí a v ulicích Karlova a Celetná. Všude jinde, kde provoz segwayů dělá problémy, by dočasné značky umístěny nebyly a segwaye by nadále ohrožovaly chodce,“ prohlásil zástupce starosty Prahy 1.

Nařízení o zákazu provozování segwayů by tedy mělo být díky potřebnému dopravnímu značení právně vymahatelné od konce listopadu. Jak však ale zdůraznili oba představitelé radnice Prahy 1, podmínkou je, že vše proběhne řádně a bez zbytečného protahování a obstrukcí.

Pro případ, že by průtahy se značením, a tedy i s vymahatelností zákazu segwayů nadále pokračovaly, zadala MČ Praha 1 na své náklady a ze své iniciativy zpracování vlastního projektu na instalaci dočasného dopravního značení. „V případě, že budeme evidovat další prodlení, jsme schopni urychleně zajistit provizorní řešení (značení), a to tak, aby bylo smysluplné a funkční, tedy pro celou Prahu 1. V takovém případě by pak byla instalace dočasného dopravního značení a tím i zajištění vymahatelnosti nařízení reálné již od poloviny října 2016,“ uvedl Richard Bureš.

A nehrozí, že i po rozmístění dopravního značení bude zákaz ze strany provozovatelů segwayů porušován? „My jsme prosadili právní předpis. Po provedení příslušného dopravního značení bude důsledné vymáhání zákazu záviset zcela na orgánech Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy,“ vysvětlil radní Prahy 1 pro bezpečnost a prevenci kriminality Ivan Solil.