Situace v oblasti krátkodobého ubytování se z pohledu občanů Prahy 1, kteří žijí v dotčených domech, po vyhlášení nouzového stavu na chvíli zlepšila, ale velmi brzy tento způsob podnikání začal opět ožívat. I proto se Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života ZMČ Praha 1 spolu s vedením první městské části obrátil prostřednictvím otevřené výzvy na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby i nadále ponechala v platnosti zákaz poskytování krátkodobého ubytování.

„Naše městská část je dlouhodobě nejvíce zatížena dopady tohoto typu ubytování a podporuje rozhodnutí vlády ze dne 15. března, jímž byly tyto služby na celém území ČR zakázány. I proto jsme se nyní obrátili na ministryni Kláru Dostálovou s požadavkem, aby i nadále platil zákaz poskytování služeb krátkodobého ubytování,“ upřesnil důvody k zaslání výzvy starosta MČ Praha 1 Petr Hejma.

Po vyhlášení nouzového stavu se zdálo, že se lidé v domech léta sužovaných krátkodobými pronájmy neboli sdíleným ubytováním, konečně vyspí. Situace se sice na chvíli zlepšila, ale na mnoha místech se tento způsob bezohledného podnikání opět rozběhl.

Už několik dní po vyhlášení nouzového stavu zaznamenali občané v některých bytových domech v Praze 1 pohyb cizích osob, které se po domech často pohybovaly bez ochranných roušek a bohužel i bez doprovodu majitelů bytů, kteří by je instruovali o dodržování nezbytných hygienických norem, informovali ostatní obyvatele, kdo s nimi bude v domě bydlet, a kteří by následně byty řádně vydezinfikovali.

„Nikdo z řad pronajímatelů obyvatele a společenství vlastníků jednotek neinformoval, což je dlouhodobý problém. Trvale žijící lidé dodržují vládní nařízení, a přitom mají pocit, že jsou ohrožováni ziskuchtivostí a bezohledností krátkodobých ubytovatelů,“ vysvětlila Bronislava Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života, který byl letos nově zřízen Zastupitelstvem MČ Praha 1.

V souvislosti se současnou situací se podle ní ještě více ukazuje, že pokud neexistuje přehled jednotlivých bytových jednotek, ubytovaných klientů a zejména systém kontroly nad tím, je krátkodobé ubytování v soukromí velmi rizikovým faktorem, a to nejen v rámci boje proti pandemii COVID-19.

Nadále přetrvávají praktiky, kdy se klíče vyzvedávají u provozovatelů večerek anebo v „mrtvých schránkách“ a vzhledem k tomu, že majitelé bytů mnohdy ani nežijí v České republice, mohou obyvatelé domů jen doufat, že pronájmy splňují nařízení vlády, zakazující prodej ubytovacích služeb s výjimkou cizinců do doby opuštění České republiky a cizinců s dlouhodobým pracovním povolením.

Stálí obyvatelé mají pochopitelně obavy o své zdraví a ptají se, kdo krátkodobé ubytování v soukromí během současné pandemické situace kontroluje, jestli se někdo věnuje legálnosti takového podnikání a zda někdo kontroluje zdravotní stav ubytovaných.

„V našich bytových domech přitom bydlí kromě rodin s malými dětmi i velké množství seniorů,“ upozornila Bronislava Sitár Baboráková, která spolu se starostou Petrem Hejmou spolupracuje s Policií ČR, která začala provádět ve vybraných domech kontrolu bytů a legálnosti postupu jejich majitelů využívajících je ke krátkodobým pronájmům.

Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Zastupitelstva MČ Praha 1 bude pravidelně informovat o vývoji situace v oblasti krátkodobého ubytování. V současné době se připravuje vznik webové platformy.

Tisková zpráva ke stažení – DOC