Dne 12. ledna 2023 končí svoji činnost v sportovních areálech Prahy 1 Na Františku a Masná jejich dosavadní provozovatel Sport-Technik Bohemia.

▪️ K tomuto datu dojde ke kontrole a převzetí obou areálů městskou částí Praha 1, jež na sebe také převede odběrná místa elektrické energie, plynu, vody a případně dalších médií. Zároveň městská část v co nejkratší době zahájí na obou sportovištích dočasný omezený provoz, aby zajistila možnost zdejšího sportování dětí z mateřských, základních a středních škol. Provoz bude bez ledové plochy a nafukovací haly. Předpokládaný termín zahájení dočasného omezeného provozu je od 16. ledna 2023. Tento režim bude fungovat do řádného a transparentního výběru nového provozovatele..

▪️ Smlouva s dosavadním provozovatelem Sport-Technik Bohemia skončila už k 30. září 2022, předchozí vedení radnice ale bohužel včas nezajistilo výběr nového provozovatele. Vedlo to k ohrožení hlavní bruslařské sezony pro naše děti i ostatní obyvatele, ale i dalšího provozu a sportovního vyžití.

▪️ Proto nová Rada MČ Praha 1 rozhodla dne 23. listopadu 2022 o zajištění provozu obou areálů do 12. ledna 2023. Jeho současná neúnosná energetická náročnost však neumožňuje jakoukoliv formu dalšího plného provozu, včetně večerních hodin. Praha 1 se ale snaží o co nejlepší sportovní nabídku pro naše děti a mládež, a tak oba areály převezme a uvede do takového režimu, který umožní kvalitní sportování škol.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.