Městská část Praha 1 minulou neděli odstartovala preventivní dezinfikování domů Střediska sociálních služeb (SSS): „Snažíme se provádět preventivní opatření především pro cílovou skupinu seniorů, kteří jsou velmi ohroženi potenciální nákazou. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Praha 1 provádíme kompletní dezinfekci společných prostor domů s pečovatelskou službou. Dnes dezinfikujeme dům v Benediktské, v neděli se čistil dům v Týnské,“ uvedl starosta Petr Hejma.

Preventivní dezinfekce se bude opakovat, bude-li to aktuální situace vyžadovat a karanténa bude pokračovat. „Naši klienti mají doporučeno nevycházet z domů kromě nezbytné návštěvy lékaře. Každý dům s pečovatelskou službou bude takto vydezinfikován. Také čistíme auta, která rozvážejí obědy, navíc všechny plochy v domech denně omýváme, prostě dbáme na zvýšenou hygienu. Klienti v domovech jsou zatím klidní a dalo by se říct v pohodě. Chválíme si také komunikaci s rodinami. Asi padesát seniorů by se bez služeb střediska neobešlo, jsou osamoceni a zdravotně indisponováni. O tísňovou péči je také zájem, ale zatím menší, protože se zachovaly férově rodiny seniorů a o své rodiče se postaraly,“ vysvětlila ředitelka SSS Praha 1 Helena Čelišová.

Praha 1 a její Středisko sociálních služeb nabízejí nově pomoc svého systému tísňové péče i těm seniorům, kteří jinak nejsou uživateli této služby. Na telefonních číslech dispečinku tísňové služby 724 021 789 a 224 948 465, která fungují 24 hodin denně, získají potřebné informace a zároveň jejich prostřednictvím bude v případě nutnosti poskytnuta požadovaná neodkladná péče. „Kromě zaměstnanců spolupracujeme s dobrovolníky přes dvě velké organizace, které mj. garantují, že nepřišli do styku s nakaženým člověkem. ,Zastřeší‘ je a poté posílají k těm, kdo potřebují pomoc, ale nejsou našimi klienty,“ vysvětlila Čelišová.

Prvním domem, kde proběhlo preventivní dezinfikování, byl dům s pečovatelskou službou v Týnské, kde dobrovolní hasiči pod velením Zdeňka Čiháka vydezinfikovali chodby, jídelnu, toalety, šatny a další společné prostory. V Benediktské se soustředili také na terasu, schodiště a další veřejné prostory. „Je to jedna z mnoha akcí, kdy se snažíme omezit potenciální nebezpečí. Dobrovolní hasiči patří mezi významné spolky na území Prahy 1. Jsou v podstatě jako naše rodina, spolupráci jenom chválím. Jsou součástí našeho grantového systému, dostávají příspěvky na celoroční činnost i na jednotlivé akce. Všechny tyto aktivity vykonávají ve svém volném čase,“ uzavřel 1. místostarosta Petr Burgr.