Praha 1 rozdělí v rámci svých dotačních programů obecně prospěšné projekty občanů. Na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020 rozdělí 335.000 Kč, v oblasti kultury to bude 6.905.000 Kč, v oblasti sportu 2.360.000 Kč, na granty na opravu domovního fondu půjde 19.604.771 Kč, na využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 1.500.000 Kč.

 • V oblasti ochrany kulturního dědictví budou podpořeny celkem 3 projekty:
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – IV. etapa opravy ohradní zdi areálu.
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha – restaurování anglického dvorku, resp. cihelné opěrné zdi okolo kostela sv. Vojtěcha.
  • SVJ Jilská čp. 447 – restaurování pískovcového renesančního portálu s profilovou korunní římsou.
 • V oblasti kultury bude podpořeno 224 projektů. Namátkou vybíráme několik projektů:
 • Tematická oblast tanec a divadlo: celoroční činnost 420PEOPLE, Archa školám Prahy 1, Festival za dveřmi, dopolední a studentská představení SPOLKU KAŠPAR, Prague Fringe 2020, Spolek pro oživení Paměti, Divadlo X10;
 • Tematická oblast hudba: Zpěvomat, Dětská opera Praha, PICCOLI 2020, Dílny staré hudby pro děti a hravé dospělé, Orchestr BERG, Koncerty zrakově postižených umělců, Festival  Melodramfest, Úterky Umělecké besedy, Zpěvácký spolek HLAHOL;
 • Tematická oblast komunitní akce: Zažít město jinak 2020, Kulturní program v Domečku na Kampě, podpora celoročních aktivit studia Oáza, Dětský den s Prague Pride, Malostranské dvorky 2020;
 • Tematická oblast literatura: 25. literární výlet, Večery Revolver Revue, Cyklus pořadů Společnosti Franze Kafky;
 • Tematická oblast vizuální umění: celoroční výstavní program: Galerie Jaroslava Fragnera, Galerie Fotografic, Galerie 1. patro, Ex-Post; Scupture Line, Festival ilustrace LUSTR, Open House 2020, Artivist Lab, Prague Teenfilmfest, filmové muzeum NaFilm;
 • Tematická oblast ostatní: Festival demokracie 2020, doprovodný program Dyzajnmarketu 2020, Sen svatojánského vršku, Listy Prahy 1, FRAME Prague Comics Art Festival.
 • V oblasti sportu bude podpořeno celkem 43 projektů, mezi nimi oblíbené vánoční kluziště na Ovocném trhu, sportoviště v Masné, Na Františku či v Tyršově domě (Česká obec sokolská), dále i četné sportovní kluby a oddíly působící na území Prahy 1 (např. SK Hradčany, SK Start, TJ Sokol Praha Staré Město, Squash Haštal v Haštalské atd). Prostředky poputují i na podporu bezplatné výuky jógy na Kampě, činnost šermířského klubu Riegel, provoz bazénů v Axe a Sport Clubu v Rytířské či na podporu pražského klubu otužilců.
 • Granty na opravu domovního fondu podpoří projekty domů například Na Perštýně 17, Loretánská 13, Krakovská 1, Klimentská 17 apod. Jedná se o opravy z veřejných míst viditelných částí domů.
 • V oblasti využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 bylo obdrženo 83 žádostí. Z toho bude podpořeno 70 žádostí, jako jsou podpora vybavenosti pro činnost dětských oddílů, oddíl Dinosaurus, herecký kurz Reduta – Divadla Minaret, celoroční kroužek artefiletické výtvarné výchovy a umělecké grafiky, GJP VOICES, filmové příměstské tábory v Muzeu Karla Zemana 2020 apod.