Středisko sociálních služeb spolu s Mateřskou školou v Revoluční ulici a obecně prospěšnou společností Mezi námi pořádalo své další oblíbené mezigenerační dopoledne. Pod názvem POVÍDEJME SI SPOLU se sešli senioři a děti z mateřské školy v Revoluční ulici, aby si připomněli tradici Tří králů, zazpívali si a vzájemně se obohatili svou přítomností. 

Povídáním o Třech králích Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi uvedla paní učitelka příjemné dopoledne, společně zazpívané písničky byly mnohohlasné, protože zpívali všichni zúčastnění. Všechny přítomné zaujal „famfrnoch“, lidový nástroj, který se dříve dělal z hlíny a nádoba z něj utvořená byla potažena kůží, aby pěkně zněla. Zde na akci už byl zastoupen výrobou ze současných dostupných materiálů, zněl taky dobře a vysvětlení tradice bylo zachováno. Po společném zpěvu následovalo představování a etiketa. Podávaly se ruce, účastníci se seznamovali a všechny rozesmálo zjištění, že v této době vede v holčičích jménech Josefína, protože zde v klubovně jich bylo nepočítaně.

Senioři z našich domů s pečovatelskou službou i děti z mateřských školek se scházejí často, vzájemně se baví, zpívají, je jim prostě fajn. Různé babičky, jak jim říkají děti v mateřských školách, i když to pokrevní babičky nejsou, chodí do školek číst před odpoledním spaním. Zde byla babička Jiřinka, kterou děti dobře znají. Dopolední mezigenerační akce byla výborná. Ukázala to, co je pro naše žití nejvíc potřeba: sounáležitost, láska, vzájemně si daný čas.

Děkujeme: Mezi námi, o.p.s., místostarosta David Bodeček, radní Ivka Antalová, zastupitel Martin Arden, DPS Benediktská a Helena Čelišová.

Podporuje MČ Praha 1.