Jak postupovat, když si chceme změnit jméno nebo příjmení

Formuláře

  • Žádost o změnu jména a příjmení – PDF, DOC
  • Žádost o změnu jména a příjmení nezletilého – PDF, DOC
  • Souhlas otce se změnou jména a příjmení nezletilého – PDF, DOC

Přílohy:

  • Změna jména/příjmení – XLS

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace