nájemní smlouvy na nebytové prostory – změna doby nájmu, a to v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR09_0458 ze dne 11.5.2009 byl schválen formulář „Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor“, a to usnesením číslo UR09_0714 ze dne 29.6.2009