Jak mám postupovat, když mám trvalé bydliště na území Prahy 1 a potřebuji zapsat do evidence zemědělského podnikatele.

Formuláře:

 • Formulář_Oznámení změn – DOC
 • Formulář_Žádost_PO – DOC
 • Formulář_Žádost_FO – DOC

Odkazy:

Vyřizuje:

 • Ing. Zdeněk Krenk, vedoucí oddělení životního prostředí

Kontakt:

 • e-mail: zdenek.krenk@praha1.cz
 • tel. číslo: 221 097 506
 • ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, č. dveří 421

Potřebujete:

 • Vyplněný formulář a požadované doklady, které jsou uvedeny na formuláři.

Správní a místní poplatky:

 • Zápis do evidence – 1000,- Kč
 • Zápis změny neidentifikačních údajů – 500,- Kč
 • Zápis změny identifikačních údajů – 100,- Kč

Kde žádat?

 • na Odboru životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Postup:

 • Žádost může podat fyzická osoba, která má trvalý pobyt na Praze 1 a právnická osoba se sídlem na Praze 1.
 • Vyplněný formulář a požadované doklady (viz seznam na formuláři) podat na Odbor životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Potřebujete:

 • Vyplněný formulář a požadované doklady, které jsou uvedeny na formuláři.

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dní (většinou je lhůta kratší, podle potřeby žadatele)

Odvolávací orgán:

 • Živnostenský odbor Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1

Správní a místní poplatky:

 • Zápis do evidence – 1000,- Kč
 • Zápis změny neidentifikačních údajů – 500,- Kč
 • Zápis změny identifikačních údajů – 100,- Kč