Formuláře:

 • Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku – DOC

Odkazy:

Základní informace

Vyřizuje:

Jméno a příjmení referenta: Kancelář č.: Telefon:
Bc. Jana Dětská 322 221 097 560
Jitka Hanusová 322 221 097 467

Kontakt:

Jméno a příjmení referenta: Kancelář č.: Telefon:
Bc. Jana Dětská 322 221 097 560
Jitka Hanusová 322 221 097 467

Potřebujete:

 • Žádost o výpis
 • Doklad o zaplacení správního poplatku

Správní a místní poplatky:

 • 20 Kč za každou i započatou stránku výpisu
Rozšířené informace

Kde žádat?

Odbor živnostenský ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1.

Vyřizuje:

Jméno a příjmení referenta: Kancelář č.: Telefon:
Bc. Jana Dětská 322 221 097 560
Jitka Hanusová 322 221 097 467

Kontakt:

Jméno a příjmení referenta: Kancelář č.: Telefon:
Bc. Jana Dětská 322 221 097 560
Jitka Hanusová 322 221 097 467

Postup:

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, vyjma rodných čísel a pokut včetně sankčních opatření uložených podnikatelskému subjektu, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě:

 • podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona,
 • úplný výpis, který obsahuje všechny údaje, vyjma rodných čísel a přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
 • částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, vyjma rodných čísel a přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
 • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Potřebujete:

 • Žádost o výpis
 • Doklad o zaplacení správního poplatku

Lhůta k vyřízení:

Neprodleně.

Odvolávací orgán:

Živnostenský a občanskosprávní odbor, Magistrát hlavního města Prahy.

Správní a místní poplatky:

 • 20 Kč za každou i započatou stránku výpisu