Zvláštního příjemce důchodu lze ustanovit v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod nebo není schopen se podepsat. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu vydává obecní úřad dle trvalého bydliště oprávněného příjemce (poživatele důchodu).

Formuláře:

  • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu – PDF
  • Lékařské potvrzení k žádosti o ust. zvl. příjemce důchodu – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Základní informace
Rozšířené informace