Zvláštního příjemce důchodu lze ustanovit v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod nebo není schopen se podepsat. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu vydává obecní úřad dle trvalého bydliště oprávněného příjemce (poživatele důchodu).

Formuláře:

 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu – PDF
 • Lékařské potvrzení k žádosti o ust. zvl. příjemce důchodu – PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Potřebujete:

 • občanský průkaz žadatele,
 • občanský průkaz osoby, která není schopna přebírat dávky důchodového pojištění,
 • vyplněný formulář Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 • vyplněné Lékařské potvrzení o k žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, že občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod, event. podepsat se,
 • doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena.

Postup:

Osoba, která souhlasí, aby byla ustanovena, jako zvláštní příjemce předloží žádost na předepsaném formuláři spolu s dalšími potřebnými dokumenty na Odbor sociálních věcí. Formulář žádosti a lékařské potvrzení jsou k dispozici v kanceláři 309, 3. patro nebo jsou ke stažení v elektronické podobě u této životní situace. Oddělení sociální pomoci následně provede sociální šetření u oprávněného příjemce a vydá Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Rozhodnutí je zasíláno všem dotčeným osobám (zvláštnímu příjemci důchodu i oprávněnému příjemci důchodu) a České správě sociálního zabezpečení, která provede změnu příjemce. Pokud odpadnou důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven, bude zahájeno správní řízení o zrušení ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dnů od podání žádosti.

Odvolávací orgán:

 • Magistrát hlavního města Prahy, Odbor sociální péče a zdravotnictví, Charvátova 145/9, Praha 1

Sankce:

 • Při nedodržení povinnosti využívat dávku důchodového pojištění pouze ve prospěch oprávněného, může být zrušeno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce.