Jak postupovat, když v rámci stavebního řízení potřebuji vyjádření ke stavbě z hlediska ochrany životního protředí.

Formuláře:

  • Formulář žádosti o stanovisko ke stavbě z hlediska životního prostředí – DOC
Informace