Jak postupovat, když v rámci stavebního řízení potřebuji vyjádření ke stavbě z hlediska ochrany životního protředí.

Formuláře:

  • Formulář žádosti o stanovisko ke stavbě z hlediska životního prostředí – DOC

Kde žádat?

  • na Odboru životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Vyřizuje:

  • Miloslav Říha

Kontakt:

Postup:

  • Vyplněný formulář žádosti a příslušnou projektovou dokumentaci, podáte na odbor péče o veřejný prostor.

Potřebujete:

K žádosti potřebujete (podle stupně projektové dokumentace) :

Vyplněný formulář

Odpovídající projektovou dokumentaci

  • projekt vytápění (včetně výkresové části)
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti
  • popis a zákres dotčené zeleně

Lhůta k vyřízení:

  • 30 dnů (ve zvláštních případech 60 dnů)

Odvolávací orgán:

  • není

Správní a místní poplatky:

  • nejsou