Přílohy:

  • Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v Praze 1 – PDF

Odkazy:

Základní informace
Rozšířené informace