Formuláře:

 • Formulář žádosti k vjezdu do parku – DOC

Kde žádat?

 • Na Odboru životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1, 4. patro, číslo dveří 420

Vyřizuje:

 • Kateřina Melzerová

Kontakt:

 • 221 097 553

Postup:

 • Vyplněnou žádost podat na OPVP ÚMČ Praha 1 (k rukám paní Melzerové)

Potřebujete:

 • RZ/SPZ
 • přesný počet vozidel
 • typ vozidla
 • termín vjezdu
 • důvod vjezdu
 • hmotnost vozidla i s nákladem

Ostatní doplňující informace:

 • Upozorňujeme, že povolení se vydávají pouze na vjezd a výjezd vozidel za účelem dovezení potřebného materiálu na nezbytně nutnou dobu potřebnou k vyložení a naložení materiálu !!! Vozidla nesmějí zůstávat po dobu trvání akce v parcích!!!