Jak mám postupovat, když potřebuji pokácet strom, rostoucí na mém pozemku na území Prahy 1.

Formuláře:

  • formulař žádosti o povolení kácení – DOC

Vyřizuje:

  • Odbor životního prostředí a čistoty – Ing. Blanka Zoufalá

Kontakt:

Potřebujete:

  • výpis z katastru nemovitostí
  • vyplněný formulář
  • vyjádření odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – pokud strom roste v objektu kulturní památky

Správní a místní poplatky:

  • žádné

Postup:

  • Žádost o povolení ke kácení dřevin může podat majitel pozemku, případně nájemce se souhlasem majitele. Vyplněný formulář a přílohy zašlete na odbor péče o veřejný prostor MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha

Lhůta k vyřízení:

  • 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů (např. pokud je více účastníků řízení)

Odvolávací orgán:

  • odbor ochrany přírody MHMP