Formuláře:

 • formulář žádosti o lovecký lístek – DOC

Vyřizuje:

 • Ing. Zdeněk Krenk, vedoucí oddělení životního prostředí

Kontakt:

Postup:

 • Vyplnit přiložený formulář a podat jej i s přílohami na Odbor životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha1 – oddělení životního prostředí, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1
 • Pokud žádost podává cizinec je také nutné doložit výpis z trestního rejstříku.

Potřebujete:

 • Vyplněný formulář, fotokopie dokladů (viz seznam na formuláři)

Správní a místní poplatky:

Poplatky za lovecký lístek (pro cizince se vydává maximálně na 1 rok) :

 • na jeden den –            30,- Kč
 • na pět dní –                 50,- Kč
 • na 30 dní –                  70,- Kč
 • na 6 měsíců –            100,- Kč
 • na 12 měsíců –          150,- Kč
 • na dobu neurčitou – 1000,- Kč (vydává se pouze pro občany ČR)

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dní (většinou je žádost vyřízena v dřívějším termínu, podle potřeby žadadele)

Odvolávací orgán:

 • nelze podat odvolání