Formuláře:

  • Formulář – žádost o konání svodu zvířat – DOC

Kde žádat?

  • Žádost podat osobně či prostřednictvím pošty.

Vyřizuje:

  • Ing. Marie Smékalová

Kontakt:

Postup:

Svodem zvířat se rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určitému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona.

Pořadatel svodu zvířat si nejprve vyžádá veterinární podmínky pro konání svodu zvířat od Městské veterinární správy Státní veterinární správy ČR, Na Kozačce 6, 120 00 Praha 2. Následně pořadatel požádá o povolení konání svodu zvířat Úřad MČ Praha 1, odbor životního prostředí, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1.

Potřebujete:

  • Vyplněnou žádost.
  • Veterinární podmínky vydané Městskou veterinární správou Státní veterinární správy ČR, Na Kozačce 6, 120 00 Praha 2.

Lhůta k vyřízení:

  • 30 dní

Správní a místní poplatky:

  • Žádné.