Jak, kde a za jakých podmínek lze požádat o o výpis z evidence obyvatel

Formuláře:

  • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému – PDF

Odkazy:

Základní informace
Rozšířené informace