Přílohy:

  • Poučení o užívání označení č. O 2 – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyřizuje:

  • Odbor sociálních věcí – oddělení sociální péče a služeb

Kontakt:

Potřebujete:

  • platný průkaz mimořádných výhod ZTP, vydaný z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  • platný řidičský průkaz,
  • platný občanský průkaz.

Správní a místní poplatky:

  • Nejsou.

Postup:

  • Držitelé průkazu mimořádných výhod II. stupně – ZTP, kterým byly výhody přiznány z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, a kteří jsou zároveň držiteli řidičského průkazu, jsou oprávněni při řízení motorového vozidla používat speciální označení vozidla č. O 2.
  • Označení č. O 2 je vydáváno pouze občanům s trvalým pobytem na území MČ Praha 1, a to na počkání v úředních hodinách na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Lhůta k vyřízení:

  • V případě doložení všech potřebných dokladů, je označení vystaveno na počkání.