Přílohy:

  • Poučení o užívání označení č. O 2 – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Základní informace
Rozšířené informace