chci vrátit obecní byt, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Základní informace

Vyřizuje:

  • referentka oddělení bytů a nebytových prostor ve spolupráci s technikem oddělení provozně technického dle katastru (ulice)

Správní a místní poplatky:

  • žádné
Rozšířené informace

Kde žádat?

  • odbor technické a majetkové správy

Vyřizuje:

  • referentka oddělení bytů a nebytových prostor ve spolupráci s technikem oddělení provozně technického dle katastru (ulice)

Postup:

  • Pokud se jedná o stávajícího nájemce, který chce ukončit nájemní vztah, byt vyklidit a vrátit, měl by postupovat v souladu s ujednáním v nájemní smlouvě, kterou má nájemce uzavřenou s Městskou částí Praha 1.
  • Pokud se jedná o dědice, který byt vyklízí na základě odúmrtě, je nutné, aby byl byt vyklizen, domluven termín fyzického předání na místě, a to za účasti pracovníka oddělení provozně technického nebo pracovníka oddělení bytů a nebytových prostor.
  • Elektroměr není nutné odhlašovat, jen domluvit společně s technikem oddělení provozně technického jeho přehlášení na PRE.

Lhůta k vyřízení:

  • není stanovena, nejedná se o správní řízení, lhůta v rámci ukončení jednání o dědickém řízení

Odvolávací orgán:

  • není, nejedná se o správní řízení

Správní a místní poplatky:

  • žádné