Odbor školství a mládeže MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice.

 • adresa: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství a mládeže
  Jungmannova 29/35, 111 21, Praha 1
 • Vyřizuje:
  Mgr. Daniela Kulhavá, tel. 236 00 5235
  Mgr. Martin Fučík, tel. 236 00 5214
  Bc. Lenka Kálalová, tel. 236 00 5240
 • Návštěvní dny
  pondělí   12,00 – 17,00 hod
  středa    8,00 – 11,30    12,30 – 18,00 hod
 • více informací zde