Základní informace

Vyřizuje:

  • Oddělení územního rozvoje – 5. patro, č. dveří 529

Kontakt:

Potřebujete:

  • Dokumentaci v písemné i elektronické podobě obsahující zejména identifikaci objektu v katastrální mapě nebo ortofotomapě, půdorys typických podlaží, řezy, fotodokumentaci stávajícího stavu a zákresy do fotografií navrženého řešení, v případech, kdy je to žádoucí i dálkové pohledy na objekt. Zástupci investora a projektové nebo architektonické kanceláře mohou být přizváni na jednání komise (prezentace).
Rozšířené informace

Kde žádat?

  • Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Kancelář starosty, Oddělení územního rozvoje, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

  • Oddělení územního rozvoje – 5. patro, č. dveří 530, 531

Kontakt:

Postup:

  • Větší záměry jsou předkládány Komisi pro územní rozvoj, která je poradním orgánem Rady MČ P1. Termíny jednání komise naleznete – odkaz.

Potřebujete:

  • Dokumentaci v písemné i elektronické podobě obsahující zejména identifikaci objektu v katastrální mapě nebo ortofotomapě, půdorys typických podlaží, řezy, fotodokumentaci stávajícího stavu a zákresy do fotografií navrženého řešení, v případech, kdy je to žádoucí i dálkové pohledy na objekt. Zástupci investora a projektové nebo architektonické kanceláře mohou být přizváni na jednání komise (prezentace).