chci požádat o pronájem celého domu, nebo jeho části na zákaldě zveřejněného záměru pronájmu

Formuláře:

 • Obecné podmínky pronájmu domů jako celku – DOC
 • Smlouva o nájmu domu – vzor – DOC
Základní informace

Vyřizuje:

 • Mgr. Dagmar Šwarzová

Kontakt:

Potřebujete:

 • znát podmínky pronájmu

Správní a místní poplatky:

 • nejsou stanoveny
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Na Odboru technické a majetkové správy – oddělení majetko – analytickém

Vyřizuje:

 • Mgr. Dagmar Šwarzová

Kontakt:

Postup:

 • podat žádost na předepsaném formuláři ve lhůtě stanovené v podmínkách pronájmu předepsaným způsobem vč. všech požadovaných příloh

Potřebujete:

 • znát podmínky pronájmu

Lhůta k vyřízení:

 • dle jednotlivých vyhlášených záměrů pronájmů

Správní a místní poplatky:

 • nejsou stanoveny

Sankce:

 • dle podmínek pronájmu