Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR09_1077 ze dne 12.10.2009 schválila formulář „Žádost o prodloužení doby nájmu bytu“, podle kterého je možné postupovat při žádosti o prodloužení doby nájmu u bytu na dobu určitou, a to jeho vyplněním včetně uvedení důvodu prodloužení žádosti, který bude uveden zcela samostatně a bude jeho přílohou.