chci prodloužit smluvní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Kde žádat?

  • odbor technické a majetkové správy

Vyřizuje:

  • referentka oddělení bytů a nebytových prostor dle katastru (ulice)

Postup:

  • Podání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy jednoduchou písemnou formou. Tato žádost je následně projednávána s příslušným zástupcem starosty přes příslušné komise, a to až po úroveň rozhodnutí Rady městské části Praha 1. Při projednávání záležitosti je nezbytně nutné, aby byly vyrovnány veškeré finanční závazky.

Potřebujete:

  • Písemnou žádost s odůvodněním (příp. přílohy dle uvážení).

Lhůta k vyřízení:

  • není, nejedná se o správní řízení, návaznost na rozhodnutí Rady městské části Praha 1.
  • O výsledku je žadatel vždy písemně informován a následně je s ním uzavřen příslušný dodatek k nájemní smlouvě, příp. nájemní smlouva.

Odvolávací orgán:

  • není, nejedná se o správní řízení

Správní a místní poplatky:

  • žádné