Od 1.1.2001 byly archivy všech škol a  školských zařízení převedeny pod správu Magistrátu hlavního města Prahy, a proto potvrzení o době zaměstnání z archivních listů vydává Odbor školství a mládeže  MHMP.