Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytuje uchazečům o výkon legální služby, která je upravena zvláštním právním předpisem, informace o administrativních podmínkách jejího výkonu. Případně se postará o předání žádosti odpovědné autoritě.

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace