Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytuje uchazečům o výkon legální služby, která je upravena zvláštním právním předpisem, informace o administrativních podmínkách jejího výkonu. Případně se postará o předání žádosti odpovědné autoritě.

Legislativa:

Základní informace

Pokud potřebujete předat žádost o oprávnění k výkonu služby, kterou neupravuje živnostenský zákon, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění žádosti) nebo jí adresujte  do naší datové schránky (přílohy však musejí být opatřeny ověřovací doložkou, o tom, že byly pořízeny z originálů) nebo žádost doručte (poštou/ osobně) do adresy sídla Jednotného kontaktního místa v Praze 1.  Žádost můžete samozřejmě podat přímo u povolovacího orgánu, který o žádosti následně rozhodne.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.
Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Postup:

Potřebujete získat povolení k poskytování služby a nevíte, kterému úřadu jej adresovat? Pokud ano, prosím, kontaktujte nás jkm@praha1.cz. Jednotné kontaktní místo se postará o neprodlené předání žádosti příslušnému povolovacímu orgánu.

Lhůta k vyřízení:

Žádost je příslušné autoritě Jednotným kontaktním místem předána neprodleně.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.