Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí předání žádosti o vydání osvědčení o výkonu služby v České republice.

Formuláře:

  • Žádost o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu živnosti – PDF

Odkazy:

Základní informace

Potřebujete požádat o vydání osvědčení o výkonu služby a nevíte, komu žádost adresovat? Pokud ano, prosím, kontaktujte nás. Postaráme se o neprodlené předání žádosti příslušnému povolovacímu orgánu.

Správní a místní poplatky:

Osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000 Kč (viz § 5 odst. 2 položka 22 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Postup:

Vydání osvědčení upravuje § 29a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborných kvalifikací, a je určeno poskytovatelům služeb, kteří získali odbornou kvalifikaci (např. vzdělání, praxi atd.) v České republice a hodlají tuto kvalifikaci uplatnit při výkonu regulované činnosti v jiné členské zemi. Toto osvědčení může být pro zahraniční uznávací orgán (EU) podkladem pro uznání Vaší odborné kvalifikace.

Potřebujete:

Lhůta k vyřízení:

Žádost je příslušné autoritě Jednotným kontaktním místem předána neprodleně.

Správní a místní poplatky:

Osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000 Kč (viz § 5 odst. 2 položka 22 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).