Oddělení Jednotné kontaktní místo uchazečům o výkon jakéhokoli regulovaného povolání v nezávislém postavení (osoby samostatně výdělečně činné) poskytuje informace o administrativních podmínkách jeho výkonu v České republice.  Není přitom podstatné, jaký právní předpis danou službu reguluje.

Legislativa:

Základní informace

Dotazy na podmínky výkonu regulované služby můžete pokládat online, případně je lze směřovat na emailovou adresu jkm@praha1.cz, nebo do datové schránky: b4eb2my. Dotazy lze rovněž klást osobně, telefonicky nebo je můžete zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.
Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Postup:

Dotazy na podmínky výkonu regulované služby (regulovaným povoláním nebo činností se rozumí jakákoliv činnost, pro kterou právní předpis vyžaduje splnění kvalifikačních předpokladů (např. odborná způsobilost, praxe, povinné pojištění apod.) můžete pokládat také online.

Lhůta k vyřízení:

Bezodkladně max. do 30 pracovních dnů.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.