Oddělení Jednotné kontaktní místo uchazečům o výkon jakéhokoli regulovaného povolání v nezávislém postavení (např. osoby samostatně výdělečně činné) poskytuje informace o administrativních podmínkách jeho výkonu v České republice.  Není přitom podstatné, jaký právní předpis dané povolání reguluje.

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace