Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytuje zájemcům obecné informace o požadavcích týkajících se požadavků na ochranu spotřebitele v jiných členských státech Evropské unie. 

Legislativa:

Základní informace

Dotazy můžete pokládat online, případně je lze směřovat na emailovou adresu jkm@praha1.cz, nebo do datové schránky: b4eb2my.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.
Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Lhůta k vyřízení:

Bezodkladně max. do 30 pracovních dnů.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.