Agenda Jednotného kontaktního místa

Legislativa:

Základní informace

Dotazy lze směřovat i na emailovou adresu jkm@praha1.cz, případně do datové schránky: b4eb2my. Dotazy lze také klást osobně, telefonicky  + 420 221 097 139, (394), (366), (375) nebo jej můžete zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.
Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Lhůta k vyřízení:

Bezodkladně max. do 30 pracovních dnů.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.