Základní informace

Vyřizuje:

 • pracoviště odboru školství, mládeže a sportu MHMP

Kontakt:

 • Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. poschodí, dveře č. 639, 638, 635, 647, 651
 • úřední hodiny
  Pondělí  12:00 – 17:00
  Středa    8:00 – 18:00

Potřebujete:

Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Magistrát hlavního města Prahy – Odbor školství, mládeže a sportu

Vyřizuje:

 • pracoviště odboru školství, mládeže a sportu MHMP

Kontakt:

 • Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. poschodí, dveře č. 639, 638, 635, 647, 651
 • úřední hodiny
  Pondělí  12:00 – 17:00
  Středa    8:00 – 18:00

Postup:

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.

Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště uchazeče, resp. v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce.

Potřebujete: